فلومتر مغناطیسی

نقطه ضعف فلومتر مغناطیسی در اندازه گیری میزان جریان گاز و بخار مایعات نفتی به علت نارسایی و یا رسانی پایین است که نمی‌تواند اندازه‌گیری کند.
کاربرد فلومتر مغناطیسی اندرس هاوزر برای اندازه‌گیری مواد سنگین مثل فاضلاب، گل، مواد خمیری و… است.
دقت فلومترهای مغناطیسی در بازه +1 درصد تا -1 است.