فروش تجهیزات و آموزش اتوماسیون صنعتی

فیلم های آموزشی رایگان دلتا

فیلم اتصال دو سروو موتور دلتا از طریق شبکه کن اپن canopen
فیلم اتصال دو سروو موتور دلتا از طریق شبکه کن اپن canopen

فیلم اتصال دو سروو موتور دلتا از طریق شبکه کنوپن canopen توسط مهندس الناز غفاریان تهیه شده و به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته.

23 / 3 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش ماژول کن اپن canopen دلتا
فیلم آموزش ماژول کن اپن canopen دلتا

فیلم آموزش رایگان ماژول کنوپن canopen دلتا توسط مهندس الناز غفاریان تهیه شده و توسط شرکت فنی و مهندسی نیک صنعت به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته.

23 / 3 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت پنجم مباحث پیشرفته عملی بخش پنجم
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت پنجم مباحث پیشرفته عملی بخش پنجم

فیلم آموزش صفر تا صد درایو C2000 دلتا توسط مهندس سعید فرحناک تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

16 / 1 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت پنجم مباحث پیشرفته عملی بخش چهارم
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت پنجم مباحث پیشرفته عملی بخش چهارم

فیلم آموزش صفر تا صد درایو C2000 دلتا توسط مهندس سعید فرحناک تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

16 / 1 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت پنجم مباحث پیشرفته عملی قسمت سوم
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت پنجم مباحث پیشرفته عملی قسمت سوم

فیلم آموزش صفر تا صد درایو C2000 دلتا توسط مهندس سعید فرحناک تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

16 / 1 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت پنجم مباحث پیشرفته عملی بخش دوم
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت پنجم مباحث پیشرفته عملی بخش دوم

فیلم آموزش صفر تا صد درایو C2000 دلتا توسط مهندس سعید فرحناک تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

15 / 1 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت پنجم مباحث پیشرفته عملی بخش اول
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت پنجم مباحث پیشرفته عملی بخش اول

فیلم آموزش صفر تا صد درایو C2000 دلتا توسط مهندس سعید فرحناک تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

15 / 1 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت چهارم مباحث مقدماتی عملی بخش چهارم
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت چهارم مباحث مقدماتی عملی بخش چهارم

فیلم آموزش صفر تا صد درایو C2000 دلتا توسط مهندس سعید فرحناک تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

15 / 1 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت چهارم مباحث مقدماتی علمی بخش سوم
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت چهارم مباحث مقدماتی علمی بخش سوم

فیلم آموزش صفر تا صد درایو C2000 دلتا توسط مهندس سعید فرحناک تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

15 / 1 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت چهارم مباحث مقدماتی بخش دوم
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت چهارم مباحث مقدماتی بخش دوم

فیلم آموزش صفر تا صد درایو C2000 دلتا توسط مهندس سعید فرحناک تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

15 / 1 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت چهارم مباحث مقدماتی عملی بخش اول
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت چهارم مباحث مقدماتی عملی بخش اول

فیلم آموزش صفر تا صد درایو C2000 دلتا توسط مهندس سعید فرحناک تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

15 / 1 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت سوم درایوها بخش سوم
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت سوم درایوها بخش سوم

فیلم آموزش صفر تا صد درایو C2000 دلتا توسط مهندس سعید فرحناک تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

15 / 1 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت سوم درایوها بخش دوم
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت سوم درایوها بخش دوم

فیلم آموزش صفر تا صد درایو C2000 دلتا توسط مهندس سعید فرحناک تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

15 / 1 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت سوم درایوها بخش اول
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت سوم درایوها بخش اول

فیلم آموزش صفر تا صد درایو C2000 دلتا توسط مهندس سعید فرحناک تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

15 / 1 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت دوم موتورهای القایی بخش دوم
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت دوم موتورهای القایی بخش دوم

فیلم آموزش صفر تا صد درایو C2000 دلتا توسط مهندس سعید فرحناک تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

15 / 1 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت دوم موتور القایی بخش اول
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت دوم موتور القایی بخش اول

فیلم آموزش صفر تا صد درایو C2000 دلتا توسط مهندس سعید فرحناک تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

15 / 1 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت اول مغناطیس
فیلم آموزش درایو C2000 دلتا قسمت اول مغناطیس

فیلم آموزش صفر تا صد درایو C2000 دلتا توسط مهندس سعید فرحناک تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

15 / 1 / 1401
مشاهده مقاله
آموزش آنالوگ پی ال سی 10SX
آموزش آنالوگ پی ال سی 10SX

آموزش آنالوگ پی ال سی 10SX توسط مهندس محمدجواد الماسی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

15 / 9 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | کنترلر دمای دلتا قسمت سوم
ویدیوی آموزشی | کنترلر دمای دلتا قسمت سوم

قسمت سوم ویدیوی آموزشی کنترلر دمای دلتا توسط مهندس امیر قاسم‌خانی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | کنترلر دمای دلتا قسمت دوم
ویدیوی آموزشی | کنترلر دمای دلتا قسمت دوم

قسمت دوم ویدیوی آموزشی کنترلر دمای دلتا توسط مهندس امیر قاسم‌خانی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | کنترلر دمای دلتا قسمت اول
ویدیوی آموزشی | کنترلر دمای دلتا قسمت اول

قسمت اول ویدیوی آموزشی کنترلر دمای دلتا توسط مهندس امیر قاسم‌خانی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت هفتم؛ مدباس
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت هفتم؛ مدباس

ویدیوی آموزشی سروو دلتا قسمت هفتم؛ مدباس، توسط مهندس امیر قاسم‌خانی تدریس شده و توسط شرکت فنی مهندسی نیک صنعت به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت ششم؛ سرعت و گشتاور خارجی
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت ششم؛ سرعت و گشتاور خارجی

ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت ششم؛ سرعت و گشتاور خارجی توسط مهندس امیر قاسم‌خانی تدریس شده و توسط شرکت فنی مهندسی نیک صنعت به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت پنجم؛ مد گشتاور داخلی
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت پنجم؛ مد گشتاور داخلی

ویدیوی آموزشی سروو دلتا قسمت پنجم؛ مد گشتاور داخلی، توسط مهندس امیر قاسم‌خانی تدریس شده و توسط شرکت فنی مهندسی نیک صنعت به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت چهارم؛ مد سرعت داخلی
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت چهارم؛ مد سرعت داخلی

ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت چهارم؛ مد سرعت داخلی، توسط مهندس امیر قاسم‌خانی تدریس شده و توسط شرکت فنی مهندسی نیک صنعت به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت سوم؛ مد پوزیشن داخلی
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت سوم؛ مد پوزیشن داخلی

ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت سوم؛ مد پوزیشن داخلی مقدماتی توسط مهندس امیر قاسم‌خانی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت دوم؛ مد پوزیشن خارجی
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت دوم؛ مد پوزیشن خارجی

ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت دوم؛ مد پوزیشن خارجی مقدماتی توسط مهندس امیر قاسم‌خانی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت اول؛ معرفی
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت اول؛ معرفی

قسمت اول ویدیوی آموزشی سروو دلتا توسط مهندس امیر قاسم‌خانی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی اموزشی | نحوه ارتباط اچ ام آی دلتا با نرم افزار ای ریموت توسط اترنت
ویدیوی اموزشی | نحوه ارتباط اچ ام آی دلتا با نرم افزار ای ریموت توسط اترنت

ویدیوی آموزشی | کنترل HMI از طریق برنامه E-REMOTE | نحوه ایجاد پروژه جدید در برنامه E-REMOTE | نحوه فرمان به اچ ام آی دلتا از طریق برنامه EREMOTE از طریق کابل اترنت

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | پی ال سی دلتا مقدماتی قسمت چهارم
ویدیوی آموزشی | پی ال سی دلتا مقدماتی قسمت چهارم

قسمت چهارم ویدیوی آموزشی پی ال سی دلتا مقدماتی توسط مهندس محمدجواد الماسی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | پی ال سی دلتا مقدماتی قسمت سوم
ویدیوی آموزشی | پی ال سی دلتا مقدماتی قسمت سوم

قسمت سوم ویدیوی آموزشی پی ال سی دلتا مقدماتی توسط مهندس محمدجواد الماسی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | پی ال سی دلتا مقدماتی قسمت دوم
ویدیوی آموزشی | پی ال سی دلتا مقدماتی قسمت دوم

قسمت دوم ویدیوی آموزشی پی ال سی دلتا مقدماتی توسط مهندس محمدجواد الماسی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | پی ال سی دلتا مقدماتی قسمت اول
ویدیوی آموزشی | پی ال سی دلتا مقدماتی قسمت اول

قسمت اول ویدیوی آموزشی پی ال سی دلتا مقدماتی توسط مهندس محمدجواد الماسی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | پی ال سی دلتا پیشرفته قسمت پنجم
ویدیوی آموزشی | پی ال سی دلتا پیشرفته قسمت پنجم

قسمت پنجم ویدیوی آموزشی | پی ال سی دلتا پیشرفته توسط مهندس محمدجواد الماسی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | پی ال سی دلتا پیشرفته قسمت چهارم
ویدیوی آموزشی | پی ال سی دلتا پیشرفته قسمت چهارم

قسمت چهارم ویدیوی آموزشی پی ال سی دلتا پیشرفته توسط مهندس محمدجواد الماسی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | پی ال سی دلتا پیشرفته قسمت سوم
ویدیوی آموزشی | پی ال سی دلتا پیشرفته قسمت سوم

قسمت سوم ویدیوی آموزشی | پی ال سی دلتا پیشرفته توسط مهندس محمدجواد الماسی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | پی ال سی دلتا پیشرفته قسمت دوم
ویدیوی آموزشی | پی ال سی دلتا پیشرفته قسمت دوم

قسمت دوم ویدیوی آموزشی | پی ال سی دلتا پیشرفته توسط مهندس محمدجواد الماسی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | پی ال سی دلتا پیشرفته قسمت اول
ویدیوی آموزشی | پی ال سی دلتا پیشرفته قسمت اول

قسمت اول ویدیوی آموزشی | پی ال سی دلتا پیشرفته توسط مهندس محمدجواد الماسی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله