فروش تجهیزات و آموزش اتوماسیون صنعتی

فیلم های آموزشی رایگان دلتا

معرفی شبکه مدباس دلتا
معرفی شبکه مدباس دلتا

در این ویدئو مهندس فاطمه جانلو از کارشناسان گروه فنی مهندسی نیک صنعت به توضیح و تشریح کامل شبکه مدباس دلتا می‌پردازند.

24 / 11 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم اتصال دو سروو موتور دلتا از طریق شبکه کن اپن canopen
فیلم اتصال دو سروو موتور دلتا از طریق شبکه کن اپن canopen

فیلم اتصال دو سروو موتور دلتا از طریق شبکه کنوپن canopen توسط مهندس الناز غفاریان تهیه شده و به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته.

23 / 3 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش ماژول کن اپن canopen دلتا
فیلم آموزش ماژول کن اپن canopen دلتا

فیلم آموزش رایگان ماژول کنوپن canopen دلتا توسط مهندس الناز غفاریان تهیه شده و توسط شرکت فنی و مهندسی نیک صنعت به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته.

23 / 3 / 1401
مشاهده مقاله
آموزش آنالوگ پی ال سی 10SX
آموزش آنالوگ پی ال سی 10SX

آموزش آنالوگ پی ال سی 10SX توسط مهندس محمدجواد الماسی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

15 / 9 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | کنترلر دمای دلتا قسمت اول
ویدیوی آموزشی | کنترلر دمای دلتا قسمت اول

قسمت اول ویدیوی آموزشی کنترلر دمای دلتا توسط مهندس امیر قاسم‌خانی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | کنترلر دمای دلتا قسمت سوم
ویدیوی آموزشی | کنترلر دمای دلتا قسمت سوم

قسمت سوم ویدیوی آموزشی کنترلر دمای دلتا توسط مهندس امیر قاسم‌خانی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | کنترلر دمای دلتا قسمت دوم
ویدیوی آموزشی | کنترلر دمای دلتا قسمت دوم

قسمت دوم ویدیوی آموزشی کنترلر دمای دلتا توسط مهندس امیر قاسم‌خانی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت دوم؛ مد پوزیشن خارجی
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت دوم؛ مد پوزیشن خارجی

ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت دوم؛ مد پوزیشن خارجی مقدماتی توسط مهندس امیر قاسم‌خانی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت اول؛ معرفی
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت اول؛ معرفی

قسمت اول ویدیوی آموزشی سروو دلتا توسط مهندس امیر قاسم‌خانی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت چهارم؛ مد سرعت داخلی
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت چهارم؛ مد سرعت داخلی

ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت چهارم؛ مد سرعت داخلی، توسط مهندس امیر قاسم‌خانی تدریس شده و توسط شرکت فنی مهندسی نیک صنعت به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت ششم؛ سرعت و گشتاور خارجی
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت ششم؛ سرعت و گشتاور خارجی

ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت ششم؛ سرعت و گشتاور خارجی توسط مهندس امیر قاسم‌خانی تدریس شده و توسط شرکت فنی مهندسی نیک صنعت به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت سوم؛ مد پوزیشن داخلی
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت سوم؛ مد پوزیشن داخلی

ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت سوم؛ مد پوزیشن داخلی مقدماتی توسط مهندس امیر قاسم‌خانی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت هفتم؛ مدباس
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت هفتم؛ مدباس

ویدیوی آموزشی سروو دلتا قسمت هفتم؛ مدباس، توسط مهندس امیر قاسم‌خانی تدریس شده و توسط شرکت فنی مهندسی نیک صنعت به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت پنجم؛ مد گشتاور داخلی
ویدیوی آموزشی | سروو دلتا قسمت پنجم؛ مد گشتاور داخلی

ویدیوی آموزشی سروو دلتا قسمت پنجم؛ مد گشتاور داخلی، توسط مهندس امیر قاسم‌خانی تدریس شده و توسط شرکت فنی مهندسی نیک صنعت به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ویدیوی اموزشی | نحوه ارتباط اچ ام آی دلتا با نرم افزار ای ریموت توسط اترنت
ویدیوی اموزشی | نحوه ارتباط اچ ام آی دلتا با نرم افزار ای ریموت توسط اترنت

ویدیوی آموزشی | کنترل HMI از طریق برنامه E-REMOTE | نحوه ایجاد پروژه جدید در برنامه E-REMOTE | نحوه فرمان به اچ ام آی دلتا از طریق برنامه EREMOTE از طریق کابل اترنت

23 / 7 / 1400
مشاهده مقاله
ثقلثقلثلقث