ویدیوی آموزشی سروو دلتا توسط مهندس امیر قاسم‌خانی تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

قسمت اول پکیج سروو A2 دلتا

محتویات آموزشی قسمت اول سروو A2 دلتا

1- آشنایی کلی درباره سروو موتورها
2-تعریف مفاهیم پایه در موتورها
3-تفاوت موتورهای سنکرون و آسنکرون
4-کاربرد سروو موتورها در صنعت
5-معرفی مدهای اصلی و کنترلی سروو
6-مزایای استفاده از سروو موتورها
7-معرفی سروو درایو A2
8-معرفی پورتهای موجود بر روی درایو
9-معرفی کانکتورهای قدرت سروو درایو
10-بررسی نحوه اتصال ولتاژ ورودی به سروو درایو
11-معرفی نرم افزار مربوط به سروو درایو (ASDA-SOFT)
12-نحوه اتصال و ارتباط با نرم افزار ASDA SOFT
13-توضیح دادن تمامی منوی های برنامه
14-معرفی گروه پارامترهای موجود در برنامه
15-مزایای اتوتیون کردن موتور
16-بررسی پارامترهای مهم مانند دیجیتال، آنالوگ، مد کاری، چپگرد، راستگرد و…
17-بررسی پارامتر ضریب گیربکس
17-نحوه تنظیم پارامترها
18-معرفی نحوه تنظیم کردن پارامترها بصورت ویزارد
19-معرفی بخش راهنما یا HELP

قسمت دوم پکیج سروو A2 دلتا

محتویات آموزشی قسمت دوم سروو A2 دلتا

1- بررسی مدهای کنترلی خارجی مانند پوزیشن، فرکانس و گشتاور
2-کنترل موقعیت سروو از طریق PLC
3-معرفی بلوک های تولید پالس
4-توضیح تفاوت هایی که در بلوک های تولید پالس وجود دارد
4-نحوه سیم بندی پورت CN1 برای پالس خارجی
5-نحوه اتصال کنترلر خارجی به سروو درایو
6-استفاده از بلوک های پالس در برنامه WPLSOFT
7-نحوه دادن پالس و فرکانس به سروو درایو بصورت آنلاین از داخل برنامه WPLSOFT
8-مشاهده تاثیر ضریب گیربکس در نحوه تعیین تعداد دور و فرکانس
9-نحوه تغییر جهت سروو موتور از طریق پالس

قسمت سوم پکیج سروو A2 دلتا

محتویات آموزشی قسمت سوم سروو A2 دلتا

1-توضیح کنترل موقعیت داخلی سروو درایو A2 به صورت کامل
2-توضیح انواع پوزیشن های موجود در مد داخلی
3-نحوه تعیین تعداد دور، تعداد پالس و…
4-نحوه تنظیم ضریب گیربکس در مد پوزیشن داخلی
5-تفاوت نحوه تعیین دور در سرووهای A2 و B2
6-بررسی تفاوت دقت انکودر در سرووهای A2 و B2
4-مراحل تعریف پوزیشن های داخلی
5-نحوه ایجاد چندین پوزیشن مختلف
4-نحوه وارد کردن تعداد پالس، سرعت، تاخیر، سرعت شتاب و توقف در پوزیشن های مختلف
5-نحوه اجرای پوزیشن های ایجاد شده توسط بیت های دیجیتال

قسمت چهارم پکیج سروو A2 دلتا

محتویات آموزشی قسمت چهارم سروو A2 دلتا

1- بررسی مدهای کنترلی داخلی مانند مد کنترل سرعت
2-تفاوت دو مد SPEED و مد SPEED ZERO
3-کنترل سرعت موتور از طریق درایو
4- کنترل سرعت موتور داخلی با استفاده از ورودی های دیجیتال سروو بصورت کد باینری
5-کنترل سرعت موتور با سه سرعت دلخواه

قسمت پنجم پکیج سروو A2 دلتا

محتویات آموزشی قسمت پنجم سروو A2 دلتا

1- بررسی مدهای کنترلی داخلی مانند مد گشتاور داخلی
2- توضیح تاثیرات گشتاور بر روی موتور
3-تفاوت دو مد TORQUE و مد TORQUE ZERO
4-کنترل گشتاور موتور از طریق درایو
5-کنترل گشتاور داخلی با استفاده از ورودی های دیجیتال سروو بصورت کد باینری
6-کنترل گشتاور موتور با سه گشتاور دلخواه
7-نحوه استفاده از مد SPEED (سرعت) در مد گشتاور بصورت همزمان
8- نحوه محدود کردن سرعت در مد گشتاور
9-معرفی بیت های مورد نیاز در محدود کردن سرعت در مد گشتاور
10-نحوه استفاده از مد TORQUE (گشتاور) در مد سرعت بصورت همزمان
11- نحوه محدود کردن گشتاور در مد سرعت
12-معرفی بیت های مورد نیاز در محدود کردن گشتاور در مد سرعت

قسمت ششم پکیج سروو A2 دلتا

محتویات آموزشی قسمت ششم سروو A2 دلتا

1-بررسی مدهای کنترلی خارجی مانند مد سرعت و گشتاور خارجی
2-توضیح گشتاور خارجی از طریق سیگنال آنالوگ (ولوم)
3-نحوه اتصال پتانسیومتر به ورودی های سروو در مد گشتاور از طریق منوال
4-کنترل گشتاور موتور با ولتاژ صفر تا 10 ولت
5-توضیح سرعت خارجی از طریق سیگنال آنالوگ (ولوم)
6-نحوه اتصال پتانسیومتر به ورودی های سروو در مد سرعت از طریق منوال
7-کنترل سرعت موتور با ولتاژ صفر تا 10 ولت
8-محدود کردن گشتاور در حالت ولوم از طریق بیت های گشتاور
9-محدود کردن سرعت در حالت ولوم از طریق بیت های سرعت

قسمت هفتم پکیج سروو A2 دلتا

محتویات آموزشی قسمت هفتم سروو A2 دلتا

1- بررسی تنظیم شبکه مدباس سروو A2
2- توضیح آدرس های شبکه سروو A2
3-توضیح شبکه مدباس
4-نحوه ساخت کابل شبکه مدباس سروو از طریق نقشه
5-بررسی پایه های پورت CN3 درایو جهت ارتباط شبکه مدباس
6-بررسی پارامترهای شبکه مدباس در داخل درایو
7-تنظیم و نحوه آدرس دهی ورودی های دیجیتال
8-نحوه آدرس دهی شبکه مدباس در مد پوزیشن داخلی
9-نحوه وارد کردن پوزیشن خارجی و داخلی هنگام شبکه کردن
10- توضیح نحوه آدرس دهی و تنظیمات پروتکل شبکه در اچ ام آی دلتا