پروژه تولید دستگاه فنر تشک

در ادامه تصاویر یکی از پروژه های بزرگی که توسط شرکت نیک صنعت انجام شد را مشاهده میکنید. کارفرما شرکت هواجیان بوده که رضایت 100% از خدمات نیک صنعت داشته. برای صبت پروژه تولید دستگاه فنر خودتان با نیک صنعت در ارتباط باشید.

پروژه دستگاه تولید فنر تشک هواجیان