فروش تجهیزات و آموزش اتوماسیون صنعتی

فیلم های آموزشی رایگان اینوت

فیلم آموزش نحوه اتصال شستی به درایو اینوت
فیلم آموزش نحوه اتصال شستی به درایو اینوت

فیلم آموزش نحوه اتصال شستی به درایو اینوت توسط مهندس غفاریان تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

18 / 2 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش نحوه اتصال پتاسیومتر به درایو اینوت
فیلم آموزش نحوه اتصال پتاسیومتر به درایو اینوت

فیلم آموزش نحوه اتصال پتاسیومتر به درایو اینوت توسط مهندس غفاریان تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

18 / 2 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش اتصال کلید سلکتوری به درایو اینوت
فیلم آموزش اتصال کلید سلکتوری به درایو اینوت

فیلم آموزش نحوه اتصال کلید سلکتوری به درایو اینوت توسط مهندس غفاریان تدریس شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

2 / 9 / 1400
مشاهده مقاله
ثقلثقلثلقث