فروش تجهیزات و آموزش اتوماسیون صنعتی

دسته بندی محصولات
فیلترها
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

کابل پروگرام دلتا مدل DELTA CONVERTER ASD-CNUS0A08 مشاهده
کابل پروگرام دلتا مدل DELTA CONVERTER ASD-CNUS0A08
ASD-CNUS0A08

700,000 تومان

اچ ام آی دلتا مدل DELTA HMI DOP107WVمشاهده
اچ ام آی دلتا مدل DELTA HMI DOP107WV
DOP107WV

3,200,000 تومان

اچ ام آی دلتا مدل DELTA HMI DOPW105Bمشاهده
اچ ام آی دلتا مدل DELTA HMI DOPW105B
DOPW105B

3,500,000 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC AS324MT-Aمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC AS324MT-A
AS324MT-A

2,000,000 تومان

ماژول توسعه دلتا مدل DELTA MODULE AS04AD-Aمشاهده
ماژول توسعه دلتا مدل DELTA MODULE AS04AD-A
AS04AD-A

1,900,000 تومان

اچ ام آی دلتا مدل DELTA HMI DOPB03E211مشاهده
اچ ام آی دلتا مدل DELTA HMI DOPB03E211
DOPB03E211

3,450,000 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP16ES200Rمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP16ES200R
DVP16ES200R

2,800,000 تومان

ماژول توسعه دلتا مدل DELTA MODULE DVP04AD-E2مشاهده
ماژول توسعه دلتا مدل DELTA MODULE DVP04AD-E2
DVP04AD-E2

2,400,000 تومان

تکست پنل دلتا مدل DELTA TP04P-16TP1Rمشاهده
تکست پنل دلتا مدل DELTA TP04P-16TP1R
TP04P-16TP1R

1,000,000 تومان

ماژول توسعه دلتا مدل DELTA MODULE DVP04AD-Sمشاهده
ماژول توسعه دلتا مدل DELTA MODULE DVP04AD-S
DVP04ADS

1,370,000 تومان

اچ ام آی دلتا مدل DELTA HMI TP70P-16TP1Rمشاهده
اچ ام آی دلتا مدل DELTA HMI TP70P-16TP1R
TP70P-16TP1R

2,000,000 تومان

تکست پنل دلتا مدل DELTA TP02G-AS1مشاهده
تکست پنل دلتا مدل DELTA TP02G-AS1
TP02G-AS1

1,000,000 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP12SA211Tمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP12SA211T
DVP12SA211T

2,320,000 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP16ES200Tمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP16ES200T
DVP16ES200T

2,800,000 تومان

اچ ام آی دلتا مدل DELTA HMI DOPB03S211مشاهده
اچ ام آی دلتا مدل DELTA HMI DOPB03S211
DOPB03S211

3,700,000 تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی