برخی از پی ال سی‌های DVP S موجود در شرکت نیک صنعت است. برخی از معروف‌ترین مدل‌های سری DVP S دلتا عبارتند از:
 • DELTA PLC DVP12SA211T
 • DELTA PLC DVP12SA211R
 • DELTA PLC DVP14SS211R
 • DELTA PLC DVP14SS211T
 • DELTA PLC DVP10SX11T
 • DELTA PLC DVP10SX11R
 • DELTA PLC DVP20SX211T
 • DELTA PLC DVP20SX211R
 • DELTA PLC DVP28SV211R
 • DELTA PLC DVP28SV211T
 • DELTA PLC DVP12SE11T
 • DELTA PLC DVP12SE11R