فروش تجهیزات و آموزش اتوماسیون صنعتی

دسته بندی محصولات
فیلترها
فیلتر کردن

فلومتر جرمی کوریولیس

در فلومتر جرمی اندرس هاوزر مایع از یک لوله به شکل U عبور داده می‌شود و یک هارمونیک ثابت در محیط لوله ایجاد می کند که با عبور مواد از این لوله، نیروهای کوریولیس لوله عوض می شود که این تغییرات رابطه مستقیمی با سرعت جریان جرم مایع عبوری دارد. بنابراین با اندازگیری تغییرات با سنسور می‌توانیم فلو عبوری را اندازه‌گیری کنیم.

مزایای فلومتر جرمی اندرس هاوزر | فلومتر کوریولیس اندرس هاوزر

اساس کار فلومتر کوریولیس باعث شده که اکثر سیالات را اندازه‌گیری کند و دقت بسیار خوب معادل 0.2 درصد را داشته باشد. اما برای لوله‌های بزرگتر از 6 اینچ خرید فلومتر جرمی اندرس هاوزر توصیه نمی شود. به این دلیل که اگر لوله شما بالاتر از 6 اینچ باشد باید چند فلومتر را باهم موازی کنیم چون اندرس هاوزر فلومتر کویولیس بیشتر از 6 اینچ تولید نمی کند.

مشاهده بیشتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی