فلومتر جرمی کورولیس اندرس هاوزر

فلومتر جرمی کوریولیس اندرس هاوزر

در فلومتر جرمی اندرس هاوزر مایع از یک لوله به شکل U عبور داده می‌شود و یک هارمونیک ثابت در محیط لوله ایجاد می کند که با عبور مواد از این لوله، نیروهای کوریولیس لوله عوض می شود که این تغییرات رابطه مستقیمی با سرعت جریان جرم مایع عبوری دارد. بنابراین با اندازگیری تغییرات با سنسور می‌توانیم فلو عبوری را اندازه‌گیری کنیم.

اساس کار فلومتر کوریولیس باعث شده که اکثر سیالات را اندازه‌گیری کند و دقت بسیار خوب معادل 0.2 درصد را داشته باشد. اما برای لوله‌های بزرگتر از 6 اینچ خرید فلومتر جرمی اندرس هاوزر توصیه نمی شود. به این دلیل که اگر لوله شما بالاتر از 6 اینچ باشد باید چند فلومتر را باهم موازی کنیم چون اندرس هاوزر فلومتر کویولیس بیشتر از 6 اینچ تولید نمی کند.

 

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.