فروش تجهیزات و آموزش اتوماسیون صنعتی

دسته بندی محصولات
فیلترها
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

منبع تغذیه دلتا AS-PS02مشاهده
منبع تغذیه دلتا AS-PS02

2,163,536 تومان

تکست پنل دلتا مدل DELTA TP02G-AS1مشاهده
تکست پنل دلتا مدل DELTA TP02G-AS1

2,218,123 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC AS324MT-Aمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC AS324MT-A

17,858,556 تومان

اچ ام آی دلتا مدل DELTA HMI DOPW105Bمشاهده
اچ ام آی دلتا مدل DELTA HMI DOPW105B

30,554,644 تومان

پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP16ES200Rمشاهده
پی ال سی دلتا مدل DELTA PLC DVP16ES200R

6,530,000 تومان

اچ ام آی دلتا مدل DELTA HMI DOPB03E211مشاهده
اچ ام آی دلتا مدل DELTA HMI DOPB03E211

7,760,000 تومان

اچ ام آی دلتا مدل DELTA HMI DOP107WVمشاهده
اچ ام آی دلتا مدل DELTA HMI DOP107WV

9,700,000 تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

ثقلثقلثلقث