فروش تجهیزات و آموزش اتوماسیون صنعتی

فیلم های آموزشی رایگان زیمنس

آموزش لینک کردن پی ال سی زیمنس s7300 توسط mpi، ethernet، profibus
آموزش لینک کردن پی ال سی زیمنس s7300 توسط mpi، ethernet، profibus

فیلم آموزش رایگان لینک کردن پی ال سی زیمنس توسط mpi، ethernet، pr توسط مهندس محمود باقری اصفهانی تدریس شده و توسط شرکت فنی مهندسی نیک صنعت به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته.

11 / 3 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش رایگان راه اندازی سروو موتور زیمنس با درایو s120
فیلم آموزش رایگان راه اندازی سروو موتور زیمنس با درایو s120

فیلم آموزش رایگان راه اندازی سروو موتور زیمنس با درایو s120 توسط مهندس محمود باقری اصفهانی تدریس شده و توسز شرکت فنی مهندسی نیک صنعت به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

10 / 3 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش رایگان شبکه صنعتی Profinet پروفیباس زیمنس
فیلم آموزش رایگان شبکه صنعتی Profinet پروفیباس زیمنس

فیلم آموزش رایگان شبکه صنعتی Profinet پروفیباس زیمنس توسط مهندس محمد وفاجو تدریس شده و توسط شرکت فنی مهندسی نیک صنعت به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

14 / 1 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش رایگان شبکه صنعتی Profibus پروفیباس زیمنس
فیلم آموزش رایگان شبکه صنعتی Profibus پروفیباس زیمنس

فیلم آموزش رایگان شبکه صنعتی Profibus پروفیباس زیمنس توسط مهندس محمد وفاجو تدریس شده و توسط شرکت فنی مهندسی نیک صنعت به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

14 / 1 / 1401
مشاهده مقاله
فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300 & 400 قسمت نهم
فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300 & 400 قسمت نهم

قسمت نهم فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 توسط مهندس محمود باقری اصفهانی تتدریس شده و توسط شرکت فنی مهندسی نیک صنعت به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته.

7 / 12 / 1400
مشاهده مقاله
فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 قسمت هشتم
فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 قسمت هشتم

قسمت هشتم فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 توسط مهندس محمود باقری اصفهانی تتدریس شده و توسط شرکت فنی مهندسی نیک صنعت به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته.

5 / 12 / 1400
مشاهده مقاله
فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 قسمت هفتم
فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 قسمت هفتم

قسمت هفتم فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 توسط مهندس محمود باقری اصفهانی تتدریس شده و توسط شرکت فنی مهندسی نیک صنعت به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته.

5 / 12 / 1400
مشاهده مقاله
فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 قسمت ششم
فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 قسمت ششم

قسمت ششم فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 توسط مهندس محمود باقری اصفهانی تتدریس شده و توسط شرکت فنی مهندسی نیک صنعت به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته.

4 / 12 / 1400
مشاهده مقاله
فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 قسمت پنجم
فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 قسمت پنجم

قسمت پنجم فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 توسط مهندس محمود باقری اصفهانی تتدریس شده و توسط شرکت فنی مهندسی نیک صنعت به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته.

4 / 12 / 1400
مشاهده مقاله
فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 قسمت چهارم
فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 قسمت چهارم

قسمت چهارم فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 توسط مهندس محمود باقری اصفهانی تتدریس شده و توسط شرکت فنی مهندسی نیک صنعت به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته.

4 / 12 / 1400
مشاهده مقاله
فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 قسمت سوم
فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 قسمت سوم

قسمت سوم فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 توسط مهندس محمود باقری اصفهانی تتدریس شده و توسط شرکت فنی مهندسی نیک صنعت به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته.

4 / 12 / 1400
مشاهده مقاله
فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 قسمت دوم
فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 قسمت دوم

قسمت دوم فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 توسط مهندس محمود باقری اصفهانی تتدریس شده و توسط شرکت فنی مهندسی نیک صنعت به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته.

4 / 12 / 1400
مشاهده مقاله
فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 قسمت اول
فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 قسمت اول

قسمت اول فیلم آموزش رایگان پی ال سی زیمنس s7 300&400 توسط مهندس محمود باقری اصفهانی تتدریس شده و توسط شرکت فنی مهندسی نیک صنعت به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته.

4 / 12 / 1400
مشاهده مقاله